Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

 

Corona-tider

För många har livet ställts på ända och framtiden är just nu oviss. Det
kan skapa oro och behov av nya förhållningssätt.
Erfarna coacher och gestaltterapeuter erbjuder kostnadsfria samtal för:
• privatpersoner som t ex behöver hjälp att hantera oro, sortera tankar och hitta sätt att möta en osäker tid.
• professionella som behöver strategier för nya situationer, hantera stress, eller avlasta sig med någon helt utanför jobbet, familjen och privatlivet.

Så här går det till…
• Kontakta oss på samtalsjour@gestaltisverige.se.
• En jourhavande terapeut eller coach kontaktar dig inom några timmar.
• Ni kommer överens om 1–3 samtal om vardera 45 minuter per telefon eller videolänk.
Välkommen att höra av dig!

Nätverket Gestalt i Sverige


Flera av våra gestaltutbildade terapeuter och coacher har sin utbildning från Gestaltakademin.
Läs mer på webbplatsen https://gestaltakademin.se/