Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Lars Marmgren berättar om den meningsskapande "gestaltbildningsprocessen", med exempel på samhällsnivå och hur konkurrerande kollektiva gestalter skapar handlingsförlamning, intervjuad av Rebecca Klang.
Lars Marmgren är gestaltutövare i organisationer, författare och civilingenjör.