Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

 


Gestaltperspektivet – ett nödvändigt paradigmskifte

Den 30 oktober 2018 träffades Per Andersson, Lars Berg, Tomas Björkman, Karin Finnson, Ulf Grundel, Lars Marmgren och Margareta Marmgren på Stiftelsen Ekskäret. Med utgångspunkt i historiska och samhälleliga sammanhang, helheter och mönster i sociala interaktioner och inre perspektiv sökte vi lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

Författaren och socialentreprenören Tomas Björkman har skrivit böcker som The Nordic Secret (2017), Världen vi skapar (2017) och The Market Myth (2016), där han formulerar djupgående kunskap om och förståelse för både hur mänskligheten har nått fram till sin dominanta position på jorden idag och hur vi behöver skapa ett nytt paradigm, ett radikalt nytt tankesätt, för att klara av de utmaningar och påfrestningar mänskligheten nu genomlever.

Gestaltutövaren och organisationskonsulten Lars Marmgren har också skrivit böckerna Att leda osäkra och komplexa projekt : från styrning och kontroll till stöd för självorganisering (2014) och People at work : gestalt methodology and management (2014), där han formulerar liknande tankegångar som de Tomas Björkman för fram.
Ta del av det mycket intressanta videosamtalet mellan Tomas Björkman och Lars Marmgren som du finner nedan.

Diskussionerna i gruppen ledde fram till idén om att skapa en ny utbildning i ledarskap för självorganisering och fördjupade relationer i organisationer, som vi återkommer till när utformningen av programmet är redo för lansering.
Arbetsnamnet för programmet är Self-Organizing; A Deep dive into Self and Organizing.