Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Samskapandets estetik

Lyssna till Elises, Victorias och Malins berättelser om insikter kring samskapandets betydelse. Vad är att samskapa? Hur går samskapande till? Vilka förmågor behövs för att samskapande ska ske?

Tre kompetenta deltagare delar med sig av sina personliga tankar och erfarenheter utifrån att ha gått Gestaltakademins 1-åriga utbildning om samskapande. Utbildningen är i sig samskapande, en varje gång den genomförs unik process som börjar i ett sökande och som slutar i minst lika många oöverträffade svar som det finns deltagare men också i ett gemensamt svar.

Att samskapa är att veta vad man själv vill och kan och uppfatta vad andra vill och kan och att hitta meningsskapande samband där emellan.

Att samskapa är en kreativ och stundtals ansträngande process som äger rum mellan individer, mellan grupper och mellan organisationer och som leder till en bättre existens. 

Där samskapande äger rum utvecklas hälsa, arbetsglädje och goda resultat. Det gäller såväl själva utbildningen som i verkligheten.

Ulf Grundel

Elise Grosse berättar om sitt arbete som arkitekt och hållbarhetsspecialist och hur utbildningen Co-creation på Gestaltakademin har påverkat henne.

Victoria Lakomova, som genomgått Gestaltakademins utbildning Samskapande i organisationer/Co-creation, berättar om betydelsen av att se helheten i organisationen.

Malin Hagman, HR-ansvarig på LRF och LRF Media, berättar om sitt arbete med bl.a. chefstöd och konflikthantering.