Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Berättelserna sidhuvud

B E R Ä T T E L S E R N A


TEXTER / ARTIKLAR >> | RÖSTER / LJUD >>
 

VIDEOINSPELNINGAR

De nödvändiga samtalen

Per Andersson intervjuar Anders Danielsson och Jan Halling, som leder kurser för läkare i svåra samtal med patienter och anhöriga.

Gestalt – paradigm för en ny tid?

Se det här angelägna samtalet mellan Tomas Björkman och Lars Marmgren, om vad vi behöver lära oss för att hantera mänsklighetens utmaningar.

Mitt fredsarbete

Judith Beermann Zeligson berättar om sitt perspektiv på vad "fredsarbete" innebär i grunden, intervjuad av Per Andersson.

Varför jag valde Gestalt

Inez Victor, studerande vid Gestaltakademin, berättar om vad som fick henne intresserad av Gestalt – och att söka utbildningen till gestaltterapeut. Intervjuad av Lars Berg.

Bilder av verklighet

Lars Berg berättar, utifrån en dröm, om hur vår verklighetsuppfattning vävs samman av livets alla upplevelser och minnesbilder. Och hur vi kan bli mer medvetna om vårt inre "collage" – att förändra aspekter av det, för att bättre relatera till oss själva och omvärlden.

Närvaro är hemligheten

Seán Gaffney i en kort intervju av Per Andersson, om vad som är väsentligt i arbetet som gestaltutövare.

Hästbaserad utbildning

Ledarskaps- och organisationskonsulten Elsa Lidén berättar om sin väg till att arbeta med hästbaserad utbildning, enligt gestaltmetodik.

Ett magiskt möte

Gestaltterapeuten Ulf Petrén berättar om hur två föräldrar möts i terapirummet och lyssnar och för första gången förstår varandra på ett nytt sätt.

Hur fungerar "familjekonstellationer"?

Ulf Petrén berättar om sitt arbete med Systemiska Familjekonstellationer, enligt Bert Hellingers "The Orders of Love".