Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Litteratur sidhuvud

Litteratur för utveckling

Litteratur  som inspirerar vårt gestaltiska förhållningssätt
 Redaktör: Peter Fowelin

 

 

 


Litteratur med utvecklingsperspektiv

Böcker och annan litteratur är en viktig del av livet för många av oss. Inte minst i perioder av förändring och utveckling kan den fördjupning som läsning ger spela stor roll, både i vårt privata liv och yrkesmässigt. Alltsedan gestalt introducerades i Sverige under 1970-talet har svenska gestaltutövare bidragit med texter som syftat till att ge stöd och vägledning för privat och professionell utveckling. När jag själv studerade på gestalts organisationslinje för tio femton år sedan hade vi ett litet antal sådana böcker på litteraturlistan, såsom Lasse Norbergs Känn dig som ledare.

Nu när ytterligare drygt ett decennium har passerat finns glädjande nog betydligt fler böcker skrivna av svenska gestaltutövare. En av ambitionerna här är att presentera de böckerna, i första hand fackböcker men även annan litteratur. En del av dessa böcker känner jag till, men andra har jag med all säkerhet inte stött på – och jag är tacksam för alla tips. Min tanke är att du som är upphovsperson ska få utrymme att själv påverka hur verket presenteras, så jag vill gärna ha en dialog med dig om det.

Med litteratur avser vi ofta skriven text i bok- eller tidningsform och här kommer jag att ha fokus på det. Men litteratur kan vara så mycket mer, inte minst all text som vi numera har tillgång till digitalt. Jag håller därför öppet för att efterhand också tipsa om bloggar eller annat som publiceras av gestaltutövare i Sverige. Samma sak gäller som för böckerna: Hör av dig via e-mail och tipsa mig.

För egen del driver jag ett litet förlag som heter Dana Förlag (www.danaforlag.se), där böcker kring mindfulness, hjärnforskning m.m. ges ut. Under tio års tid har jag också presenterat aktuell ledarskapslitteratur i tidningen Chef & Ledarskap samt litteratur för lärare i Pedagogiska magasinet. Jag har också skrivit och gett ut några böcker, bland annat ledarskapsboken Från motstånd till möjlighet och Mindfulness i klassrummet, som riktar sig till lärare. År 2017 gav jag ut boken En dag i sänder, som är en personlig skildring med temat sorg och saknad.

Peter Fowelin

Kulturvägg


Böcker av gestaltutövare
i Sverige

Här lägger vi boktips som består av bild på omslag, kort presentation, bild på författaren och ett citat från författaren. Senare kan även videoklipp eller annat material tillfogas.

 Läs mer --> 


Artiklar ur Inspirationsguiden

Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap kom ut 2003-2016. Här finns några av artiklarna som publicerades i den.

 Läs mer -->