Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Samhälle sidhuvud

Samhällsperspektiv

 Om gestaltiska perspektiv och helhetssyn på samhällsfrågor 

 Redaktör: Ulf Grundel  

 

 

 


Gestaltiskt perspektiv på samhället?

Ett samhälle kan beskrivas på många sätt. Oavsett vilket är den mest fundamentala egenskapen gemensamt för alla samhällen att det skapar en känsla av samhörighet och hemvist. Vi tillhör alla ett samhälle som vi känner oss hemma i, som ger mening åt våra liv och som vi värnar och utvecklar. 

Eller… Kan det vara annorlunda? Att det också finns de som känner sig ensamma och lämnade i samhället, som känner sig utanför? Som upplever meningslöshet och som inte deltar i att försvara och utveckla det? 

I vår teori och i våra tillämpningar är det mest grundläggande att bidra till att de människor som inte blir sedda eller hörda får komma till tals och blir lyssnade till. Detta alldeles oavsett i vilka sammanhang vi arbetar eller oavsett vad de har att säga. Det finns i alla sammanhang någon eller några vars röster inte blir hörda.

När vi upptäcker detta är det vår uppgift att se till att också dessa får ljuda. Det gör vi med stöd av vårt arbete och vår pedagogik. Men vi respekterar också att människor har olika förmågor, att det för någon kan vara svårare att säga sin mening än för andra. När vi upptäcker detta ger vi stöd, liksom vi samtidigt värnar den personliga integriteten och upprätthåller nödvändiga etiska gränser. 

Men vi ger också röster åt de ensamma och lämnade genom att skriva och berätta. Det är avsikten med denna sida. Här hittar du länkar till sådana artiklar. Välkommen att medverka med fler men välkommen också att reagera och kommentera. Syftet med sidan och artiklarna är att bidra till ett mer inkluderande samhälle. För att det ska lyckas behövs också din röst.

Ulf Grundel
Redaktör för Gestalt och Samhälle

Havskväll


Ulf Grundel reflekterar

Blogpost.

 Läs mer --> 


Människor emellan

En essä om det dolda känslolivet och hur vi uppfattar varandra.

 Läs mer --> 


Dagens krav

Hur ska vi förhålla oss till andras krav, liksom till gamla utlevda sanningar?

 Läs mer -->