Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Samhälle sidhuvud

Samhällsperspektiv

 Om gestaltiska perspektiv och helhetssyn på samhällsfrågor 

 Redaktör: Ulf Grundel  

 

 

 


Gestaltiskt perspektiv på samhället?

”Huvudet i himmelen, fötterna på jorden och händerna i verkligheten” sa Lars Norberg och menade med detta vad som skulle prägla en gestaltutövare. För er som inte är bekanta med Lars Norberg vill vi berätta att han var en av Gestaltakademins grundare på 70-talet och sedan ett antal år inte längre i livet. Men hans utsaga lever kvar och vi aktualiserar den på nytt och i ett nytt sammanhang.

Som ett av flera inslag på den här sidan kommer vi att publicera artiklar författade av medlemmar i Nätverket Gestalt i Sverige under rubriken Gestalt och Samhälle. Vi har ambitionen att med stöd av artiklarna sätta ljus på tillämpningar av gestalt som på olika sätt visar vad vi kan göra för att skapa en bättre värld oavsett om det gäller en individ som försöker förstå sitt sammanhang eller sitt ursprung bättre, en grupp som brottas med sina utmaningar att lösa en uppgift eller en organisation som arbetar med att klara av krävande omställningar.

Vi söker efter berättelser från den verklighet som upptar oss gestaltutövare och våra uppdragsgivare varje arbetsdag. Inget är för litet och inget är för stort! Det får gärna vara en personligt hållen text men med utgångspunkt från ett professionellt uppdrag och din kompetens.

En idé kan vara att du beskriver ett case, ett sammanhang eller en situation du arbetar eller arbetat med. Du fyller på med att lyfta fram någon eller några av gestalts teorier och förhållningssätt, Du rundar av med att skriva hur du tillämpade teorierna och vad som blev individen/gruppens/organisationens lärande och gärna också ditt lärande. Du kan också skriva om resultatet om du menar att det är viktigt. Allra sist ger du referenser om du har sådana och länkar till ev intressanta webbsidor. Men idén är inte ”huggen i sten”, har du en annan idé så pratar vi om den.
Ulf Grundel

Havskväll


Vad väljer du för perspektiv?

En artikel om att välja hur du ser på ditt eget liv och hur dessa val påverkar samhället.

 Läs mer --> 


Människor emellan

En essä om det dolda känslolivet och hur vi uppfattar varandra.

 Läs mer --> 


Dagens krav

Hur ska vi förhålla oss till andras krav, liksom till gamla utlevda sanningar?

 Läs mer -->